Acest site este inlocuit cu cel de la adresa: www.bisericaharularadgai.ro

This site is discontinued. The new site has no English or Francais version yet but you might find useful info on the Romanian version: www.bisericaharularadgai.ro

 

Pagina copiilor

  Învaţă pe copil calea pe care trebuie s-o urmeze, şi când va îmbătrâni, nu se va abate de la ea.
( Proverbe 22:6)


Avem mai sus un adevar care a fost probat de-a lungul secolelor de nenumarate familii si biserici creştine.
Întelegând importanţa respectării acestei porunci biblice bisericile baptiste au acordat întotdeauna o mare importanţă educaţiei copiilor.
Lucrul acesta nu a plăcut guvernului comunist şi din aceasta cauzăîn toate bisericile noastre lucrarea cu copii a avut în trecut de înfruntat multe greutăţi şi riscuri în timpul regimului comunist
Lucrarea aceasta a fost revitalizată prin anii 1976 -78, datorită unor misionari care şi-au asumat riscul de a pătrunde în ţara noastră, cu scopul de a încuraja şi echipa lucratorii dedicaţi pentru această slujire.
Dintre misionarii care au ajutat mult aceasta lucrare în România o voi menţiona pe sora Trudy Coleman, care ne-a înăţat principiile de baza după care trebuie să se desfăşoare lucrarea cu copii. Ea ne-a facut primele lecţii demonstrative, ne-a învăţat cum putem sa pregătim noi însine o lecţie, dar s-a îngrijit şi să ajungă la noi materialele ajutătoare necesare.
Si din biserica noastră a existat un grup de tineri care au participat la acele întâlniri, grup care s-a si implicat efectiv în lucrarea cu copii.
Iata si numele celor care prin anul1977 au început aceasta lucrare în biserica noastră: Daria Neţa, Nely Lucaci, Vica Harap, Gicu Martin, Luţu Catrinţa, Dana Luca.
Domnul a binecuvântat începutul acela, şi lucrarea începută atunci continuă şi astăzi. Mulţi dintre copii de atunci sunt astăzi oameni de nădejde în societate şi în lucrarea Domnului.
Din următoarea generaţie de învăţători de copii au făcut parte Ina Crisan, apoi Lidiana Butar, Valentin Catrinţa si Lavinia Catrinţa.
Astazi în lucrarea cu copii este implicat un număr mare de tineri.
Unii se ocupă de pregatirea şi predarea lectiilor biblice, iar alţii de învăţarea cântarilor. Unii sunt implicati în lucrarea de acasă, iar altii în biserica misiune - biserica de la ferma Mureşul.
Responsabili cu învăţarea cântarilor sunt: Eunice Lucaci si Alex Butar, iar în pregătirea şi predarea lecţiilor sunt implicati: Lorena Baltă, Ciprian Catrinţa, Nelu Lungu, Stelian Moisi, Monica Pop, Dana Luca şi Linda Redding. La biserica de la ferma Mureşul lucrează Cornelia Simulov şi Daniela Secu.
Copii din biserică sunt împarţiţi pe trei grupe: grupa mică - grupa preşcolarilor, grupa mare - copii de la clasa I la clasa a-VII-a inclusiv - şi grupa adolescenţilor - de la clasa a-VIII- la anul III.
Până la terminarea construcţiei noii biserici orarul de întâlnire a grupelor de copii este urmatorul:
- grupa mica : duminica de la ora 11 la 12
- grupa mare : duminica de la ora 9 la 11
- grupa adolescentilor : sâmbata de la ora 18 la 19.